ZOOM ZOOM ZOOM
[1]
[2]
[3]

Aquest conjunt de peces comprenen la producció més extensa de la ceràmica catalana. A principis del s.XVIII l'influència de la policromia de l'estil italià perdé força en els plats i en les peces de forma; en canvi, la monocromia blava sobre blanc, imitació dels de Savona, tan de moda en aquella època, guanya adeptes. La producció extensa d'aquest grup de peces és la que més perdura en la nostra terra: és a dir que comença i acaba en l'anomenat segle.