ZOOM ZOOM ZOOM
[1]
[2]
[3]

Aquesta sŔrie decorada en blau presenta un escut i les sanefes de Influències Franceses de segona meitat del segle XVIII.