ZOOM ZOOM
[1]
[2]
[3]

A finals del segle XVII i a principis del XVIII s'imposa el gust policromat del Renaixement Italià.